Velkommen til Skagerak Naturgass

Selskapet har som formål å markedsføre og distribuere naturgass til industri, skip/bygg, offentlige bygg, borettslag, m.m. på sør- og østlandet.

Selskapet prosjekterer og bygger ut gass distribusjonsnett i regionen, samt eier og drifter nettet med tilhørende anlegg.

Skagerak Naturgass Gasellebedrift 2013

Skagerak Naturgass ble gasellebedrift for femte år på rad for 2013. Selskapet er en av over 2000 norske bedrifter som kan kalle seg gasellebedrift for 2013 og ble nr 24 i Telemark. Selskapet må ha ryddig økonomi og jevn omsetningsøkning over flere år for å komme på listen.

Les mer om gasellebedriftene

Biogass

Biogassfabrikk i Vestfold

Alt ligger nå til rette for at det blir lokal nyttig gjøring av matavfallet i Vestfold og Grenland innen 2015.  Les mer