Velkommen til Air Liquide Skagerak

Selskapet har som formål å markedsføre og distribuere natur-/biogass til industri, transport/drivstoff, maritim næring og offentlig bygg, m.m.

Selskapet er en ledende og attraktiv aktør innenfor biogass segmentet gjennom strategisk målrettet utnyttelse av posisjon, kompetanse og gassinfrastruktur.

Air Liquide Skagerak prosjekterer og bygger ut gass distribusjonsnett, samt eier og drifter nettet med tilhørende anlegg.

Beredskap

 

Fyllstasjon_Rygg

Åpnet fyllstasjon for biogass

Nå fyller busser og renovasjonsbiler i Grenland tanken med kortreist, fornybar og klimavennlig biogass.

23. juni 2016 åpnet Telemarks første fyllstasjon for biogass på Rabben i Tønsberg.

Frode Halvorsen, administrerende direktør i Skagerak Naturgass, stod for åpningen.

Les mer

Søppelbiler på biogass i Tønsberg

Fyllstasjon_Rygg_med_profil

Skagerak Naturgass' fyllestasjon stod ferdig i henhold til planen den 1. oktober. Det er bygd en 4,5 kilometer lang gassrørledning som kan hente naturgass som back-up fra Skagerak Naturgass' eksisterende distribusjonsnett i Tønsberg.

Den 5. oktober begynte 25 nye renovasjonsbiler, som alle går på biogass, å hente avfall i kommunene Tønsberg, Tjøme, Nøtterøy, Horten, Holmestrand, Andebu, Stokke, Re, Hof og Lardal. På natten parkerer de på Rygg hvor tankene samtidig blir fylt opp med gass.

Fra desember 2015 leverer fyllestasjonen biogass fra den nye biogassfabrikken på Rygg. Sommeren 2016 skal også en rekke busser i Vestfold og Grenland ta i bruk biogass.

I tilknytning til fyllestasjonen på Rygg finnes det også en public fyllestasjon for biler som går på komprimert bio-/naturgass – se adresse.

Se også oversikt over bio-/naturgassfyllestasjoner i Norge på CNG Europe.

Soeppelbiler_naturgass