Naturgass

Naturgass_anlegg
Naturgass er dannet for mange millioner år siden, ved nedbrytning og omdanning av gammelt organisk materiale som for lenge siden er blitt skjøvet ned under jordens overflate. Ved forbrenning av naturgass reduseres utslipp av CO2 i forhold til forbrenning av olje og diesel.