PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Langsiktig storkontrakt for Skagerak Naturgass

Naturgassavtale_NorTextil_Leifsen_Halvorsen_Kvamme_Dahl_Hansen Skagerak Naturgass har startet leveringen av naturgass til det som blir Norges største vaskeri.
 
PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Leverandør av LNG til marine-sektoren

Skipstrafikkbransjen vil i løpet av noen år måtte konvertere til mer miljøvennlig fuel/drivstoff. LNG som drivstoff "seiler" opp som den store vinneren av dette markedet.

 
PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Gassterminal Lier / Drammen

Anlegget vil bli plassert ved Lierterminalen på Lierstranda og vil levere til kunder i Lier og Drammen. Anlegget er under bygging og legging av gassrør pågår. Planlagt oppstart er satt til 2. kvartal 2011.
 
PUBLISERT  _  _ 03.01.2017

Vi ekspanderer

Grant Gundersen (t.v.) og avdelingssjef Lars Gunnerud gratulerer hverandre med det nye naturgassanlegget. Skagerak Naturgass ekspanderer videre og vi bygger nå anlegg i 5 fylker. I 2010 startet  vi bygging av distribusjonsnett for gass i Drammen og Lier. I år er også vår første kontrakt i Vest-Agder inngått.
 
PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Nytt LNG-anlegg i Skien

Skagerak Naturgass AS har ferdigstilt et nytt LNG-anlegg ved Voldsfjorden i Skien. Anlegget tas i bruk etter påske.
 
PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Asfaltproduksjon med naturgass

Den 16. april 2008 gikk Lemminkainen Asfaltverk over fra bruk av olje til naturgass i produksjonen.
 
PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Naturgass Grenland ekspanderer

Dobler nesten omsetningen hvert år- og har nå inngått vår hittil største avtale om kjøp av naturgass.
 
PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Det tyngste kranløftet i Grenland på 10 år

(29.03.07) Vi bygger ut distribusjonsterminalen på Herøya Industripark.
 
PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Gassleveranser startet i Tønsberg

(05.09.06) I midten av august ble distribusjonsnettet for naturgass i Tønsberg satt i drift.
 
PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Nordic Ceramics AS - ny gassbruker

I november ble kunde nr. 4 koblet på vårt gassdistribusjonsnett.
 
PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Porsgrund Bad går over til naturgass

8. august ble naturgass tatt i bruk ved bedriften Porsgrund Bad AS i Porsgrunn.
 
PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Et år i drift

(01.09.05) Vi har vært et år i drift med to distribusjonsanlegg for naturgass.
 
PUBLISERT  _  _ 09.02.2017

Rørnettet utvides

(2005-02-22) Vårt lokale distribusjonsnett for naturgass videreutbygges fra Herøya og til Frednes bru.