Velkommen til Skagerak Naturgass

Selskapet har som formål å markedsføre og distribuere naturgass til industri, skip/bygg, offentlige bygg, borettslag, m.m. på sør- og østlandet.

Selskapet prosjekterer og bygger ut gass distribusjonsnett i regionen, samt eier og drifter nettet med tilhørende anlegg.

 

Skagerak Naturgass Gasellebedrift 2012

Skagerak Naturgass ble gasellebedrift for fjerde år på rad for 2012. Selskapet er en av nesten 2000 norske bedrifter som kan kalle seg gasellebedrift for 2012 og ble nr 24 i Telemark. Selskapet må ha ryddig økonomi og jevn omsetningsøkning over flere år for å komme på listen.

Les mer om gasellebedriftene

ISO sertifisert

Miljø

Av de fossile energibærerne gir gass de laveste miljøbelastningene, både lokalt og globalt.

Les mer